Zutphen (Gelderland) NL

De **Hanzestad Zutphen **in Gelderland

Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als nederzetting op een rivierduinencomplex en werd door de Heren (later Graven) van Zutphen bestuurd. De naam Zutphen is ontstaan uit Zuid venne, een rivierduinencomplex tussen drassige weidegrond. In 1190 kreeg Zutphen stadsrechten van Graaf Otto de Eerste van Gelre. De stad ontwikkelde zich als een handelsstad aan de IJssel en sloot zich in 1285 bij **de Hanze **aan.

**De Hanze **bestond uit steden met een samenwerkingsverband om een handelsmonopolie te veroveren in de rest van Europa. Men dreef handel in de gebieden van de Noordzee en de Oostzee en door gezamenlijk te reizen en te handelen kon men de gemeenschappelijke belangen beter verdedigen. De mooie en vooral grote koopmanshuizen in Zutphen laten nog steeds de in de Middeleeuwen vergaarde rijkdom zien.

Aan de Oude Wand staat een middeleeuws gebouw waarvan de aansluiting van de zijmuur tegen het dak wordt gevormd door rechthoekige tegels. Deze techniek treft men alleen in Zutphen aan. Het dak dateert uit 1354.

In de late 9e eeuw vielen de Vikingen de nederzetting Zutphen aan en werd daarbij verwoest. Aan het einde van die eeuw werd een ronde ringwal opgericht met twee grachten eromheen. De loop van de markten Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt zijn nog een deel van die voormalige ringwal en gracht.

Ook kent Zutphen een pestepidemie. In 1349 werden alle joodse inwoners van Zutphen, en de
joodse inwoners van de andere steden aan de IJssel gedood. Men geloofde dat de joden achter de epidemie zaten en het water zouden hebben vergiftigd. De werkelijke oorzaak dat er onder de joden minder slachtoffers vielen was dat zij door hun geloof voorgeschreven hygiënische regels hanteerden, waaronder het regelmatig wassen van de handen.

De **rivier de Berkel **ontspringt in de stad Billerbeck in Duitsland en stroomt via de Achterhoek (Nederland) en Zutphen om zich daarna met de IJssel te verenigen. In de Middeleeuwen voeren de schippers uit Duitsland over de Berkel met zout en hout Zutphen binnen en werd op de markt verhandeld. Zo speelde de Berkel een belangrijke rol in de economie van de stad. Er is nog steeds een ruïne van de Berkelpoort te zien. De waterpoort uit de 14e eeuw verbond de oude en de nieuwe stad en is gebouwd ter verdediging van de Berkel. In de 12e en de 13e eeuw lag er in Zutphen een haven in de Berkel waar toen ook Tol werd geheven.

In het ‘Leeuwenhuisje’ aan de Berkel woonde ooit een laken(stoffen)handelaar. De stof kon zo vanaf het terras van het huisje in de Berkel worden gespoeld.

In het oude gedeelte van Zutphen staat **de St. Walburgiskerk **en wordt voor het eerst genoemd in 1105 vanwege een herstel of herbouw. Dit oude gedeelte van de stad wordt al zo’n 2000 jaar bewoond. Het **’s Gravenhof **is het oorspronkelijke gedeelte van de oude stad waar het bestuurlijk en het kerkelijk centrum was.

**De Broederenkerk **op de Rozengracht is een kloosterkerk van rond 1300. De Broederenkerk is één van de meest zuivere voorbeelden van de Gotische kloosterkerkarchitectuur. In het torentje hangt de poortersklok die destijds werd geluid bij het vallen van de avond om de bewoners te waarschuwen dat de poorten om 10 uur gingen sluiten. Als men dan nog niet binnen de muren was moest men buiten overnachten. Nog steeds luidt het klokje iedere avond om 21.50 uur

Zutphen kent jaren van wisselende bezetting en belegeringen. Het grootste deel van de bevolking was weggetrokken of vermoord. In 1591 werd de stad heroverd door Maurits van Nassau. Dit was het begin van een lange periode van Zutphen als vesting en garnizoensstad. De stenen stadsmuren zijn daar nog getuigen van. De Bourgonjetoren is een geschutstoren uit 1457 met bijna 4 meter dikke muren, gebouwd tijdens de Gelders-Bourgondische oorlog.

De Drogenapstoren is in 1444 gebouwd en gaf toegang tot de zoutmarkt.
De poort kreeg deze naam omdat de stadstrompetter Thonis Drogenap in 1535 hier woonde.

**De Burgerzaal **is een deel van het stadhuis en werd in de middeleeuwen als vleeshuis gebruikt. De controle van de verkoop van het vlees was in handen van het stadsbestuur. Later werd er recht gesproken door de schepenen van Zutphen.

Leuk om te vermelden dat het oudste huis van Zutphen op de tufstenen muren van een romaans huis uit ca.1100 staat. De muren en de kap van het huidige huis dateren uit de 15e of 16e eeuw.

Één van de kanunniken van het kapittel van de St. Walburgiskerk, genaamd Borro, schonk in de 14e eeuw zijn woonhuis met tuin aan de stad Zutphen. Vanaf 1611 werden de armen van de stad in zijn huis ondergebracht. De oude huizen rond het huis van Borro zijn vervangen. Het huis van Borro staat er nog en dateert uit 1343. Het huis staat in het Oude Bornhof. Op het Oude Bornhof kun je, al wandelend of zittend op een bankje, genieten van de rust en voel je de adem van de middeleeuwen.

**De Zaadmarkt, Houtmarkt, en de Groenmarkt **waren vroeger geen straten maar vanaf 900 een droogstaande gracht en diende als verdedigingslinie van het bestuurlijk centrum van de stad.

Het Wijnhuis, op de hoek van de Groenmarkt, werd gebruikt om wijn te verhandelen maar ook als stadswaag, stadswacht en ontvangst van gasten door het stadsbestuur. Helaas is alleen de toren bewaard gebleven. De toren van het wijnhuis is gebouwd tussen 1618 en 1642 door stadsbouwmeester Emond Hellenraet. In 1644 maakten de gebroeders Pieter en François Hemony voor deze toren het eerste zuiver gestemde carillon ter wereld maar werd door een torenbrand in1920 verwoest.

Zuthpen is één van de oudste steden van Nederland. Een gezellige oude stad waar je heerlijk kunt wandelen en winkelen.

**Parkeermogelijkheden: **Betaald parkeren en hoe dichter bij de winkels des te meer u betaald.

Omgeving: In de omgeving zijn diverse wandel en fietsroutes.

Camping De Heksenlaakin Barchem (Gelderland)

Voor nog meer ToeristischeTips, kampeerverhalen, campings in binnen en buitenland en evenementen zie Kamperen Forum.

**Kamperen Forum **

Hele mooie reportage en foto’s Truus, maar ik schrok ik wel even!!! :eek:

Zutphen in OVERIJSEL??? Echt niet! Ligt toch echt in Gelderland en ik kan het weten, want ik ben er geboren en getogen. Er staat zelfs een foto bij, waar ik zo’n 45 jaar geleden mijn huidige man heb leren kennen. Oude Bornhof!

Het oude Bornhof werd in de jaren 60 gebruikt als opvanghuis voor de Indische Nederlanders en Ambonezen, die vanuit Indonesie en Nieuwe Guinea naar hier moesten. Van daaruit werden ze over heel Nedeland verspreid en mijn huidige man zat er toen ook met zijn familie.

Thans na renovatie, wordt het weer gebruikt om je oude dag te slijten.

En inderdaad de moeite waard om deze stad eens te gaan bezoeken. Je kunt ook met de fluisterboot een heel eind de Berkel af. Kom je door de mooie natuur en omgeving van Zutphen. Wij hebben deze loop en vaarroute vorig voorjaar gedaan. Prachtig! :thumbsup:

Groeten, Ronana

Hallo Roanna,

Ja je hebt gelijk. Ik weet dat Zutphen in Gelderland ligt. In de snelheid van het werken een enorme uitglijder. Bij controle van de tekst niet eens gezien. Ik ga het snel veranderen. Hartelijk dank voor de correctie!

groeten, Truus van Vugt

@Truus: Geweldig :wink: Bedankt!

Groetjes,
Roanna. :dag: