Update VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Vandaag de VOG-aanvraag ingediend bij het gemeentehuis.

Kennelijk hebben ze sinds april een nieuw formulier (ik had nog een oude versie :D). Vroeger stond er onder “Doel van de aanvraag” een speciale optie “visum”. Die is geschrapt. Zoals het formulier al aangeeft, “overig” aanvinken en toelichten met “Visumaanvraag voor Canada”.

Daarna kruiste te medewerker deze “Functie-aspecten” aan:

  • 81 Belast zijn met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen en dieren.
  • 82 Een één op éé relatie hebben (verschil in macht), waarbij er sprake is van een (tijdelijke) afhankelijkheid.

Voor de duidelijkheid… :wink:

Op de website van de ambassade is nu ook een speciaal document te downloaden om toe te voegen bij de aanvraag van een VOG voor een WHP visum Canada: http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/assets/pdfs/YMP09_CertofGoodConduct_Netherlands-en.pdf

1 like

THX deze info had ik ook net nodig, ik stond er al versteld van dat het veranderd was.