Jaar Naar Amerika

Hey allemaal,

Ik ben van plan voor een jaar naar Amerika te gaan. Mijn vriend woont namelijk daar en we willen graag eens uitproberen hoe het is om samen te leven voor langere tijd. Maar hoe moet ik dat regelen? Ik wil er wel gewoon graag werken. We zijn van plan om dan een appartement te huren en er dan samen voor te betalen. Heeft er iemand ervaring mee? Hoe zit dat met een visum?
Ik heb het ook ook bij de organisatie Travel Active gevraagd maar die wisten er geen raad mee.

Hi …

Nou het appartement huren en samen betalen zal niet zo’n groot probleem zijn <_<

Maar het visa wordt wat lastiger, zeker als je ook werken wilt.
Als Europeaan mag je 3 maanden op je toeristen-visa het land in. Das dan gewoon een paar stempels in je passport. Maar dan mag je natuurlijk niet werken en na de 3 maanden moet je weer voor een bepaalde tijd het land uit.

Tja en dan de andere “wat moeilijkere” visa’s. Op de website van het Amirikaans Consulaat in Amsterdam staat behoorlijk wat info: http://www.usemb.nl/cnvmain.htm

Veel hangt ook af van je vriend, is ie Amerikaan of als ie geen Amerikaan is wat voor een soort visa hij heeft …
http://www.travel.state.gov/visa_services.html

Veel succes …

BEDANKT!

Heeft u een visum nodig?
Het Programma voor Visum Ontheffing
Consulaat Generaal van de V.S ;
Niet-immigratie Visum Afdeling
Museumplein 19, 1071 DJ Amsterdam
Voor visuminformatie,
belt u alstublieft 0900 872 8472 (Euro 0,70 per minuut)
Voor het op verzoek aan u toefaxen van informatie,
belt u alstublieft 0900 872 8470 (Euro 0,70 per minuut)

Per 26 oktober 2004 (15 mei 2003 voor reizigers met een Belgisch paspoort) dient men, om toelating tot de V.S. te kunnen vragen onder het visumontheffingsprogramma, in het bezit te zijn van een machinaal leesbaar paspoort of een visum voor de V.S. (een visum geldt ook als machinaal leesbaar). Dit geldt ook voor houders van een diplomatiek of dienst-paspoort en voor kinderen. Een kind kan reizen op het paspoort van een van de ouders wanneer het in dat paspoort een eigen visum heeft. Reizigers die niet in het bezit zijn van een dergelijk machinaal leesbaar paspoort moeten een B visum hebben. (Alle Nederlandse paspoorten uitgegeven sinds 1 januari 1995 zijn machinaal leesbaar.)

Houders van een Nederlands paspoort zonder visum opgelet: Leden van families en groepen moeten ieder een eigen paspoort hebben, ook zuigelingen. Het machinaal leesbare gedeelte in het paspoort (MRZ = machine readable zone) betreft in de regel uitsluitend de houder van het paspoort. In het paspoort bijgeschreven familieleden kan de toegang tot de V.S. zonder visum in zo’n geval geweigerd worden.

Paspoorten uitgegeven op of na 26 oktober 2004 moeten van een biometrisch kenmerk zijn voorzien. Als uw paspoort voor deze datum is afgegeven (op voorwaarde dat het een individueel machinaal leesbaar paspoort is) kunt u nog gebruik maken van dit paspoort zonder visum, ook al bevat het geen biometrisch kenmerk.

U heeft GEEN visum nodig om naar de Verenigde Staten te reizen indien u aan ALLE hieronder genoemde vereisten voldoet:

U bent Nederlands staatsburger of staatsburger van een van de volgende landen: Andorra, Oostenrijk, Australie, Belgie, Brunei, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italie, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Portugal, San Marino, Singapore, Slovenie, Spanje, Zweden, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk;
Uw paspoort is tenminste geldig tot het einde van de reis;
Het doel van de reis is een vakantie, een zakenreis of u bent op doorreis;
De duur van het verblijf is 90 dagen of minder;
Bij binnenkomst via lucht- of zeehaven, bent u in het bezit van een retour- of doorreisticket en gaat u aan boord van een vliegtuig of boot van een vervoersmaatschappij die ook deelneemt aan het Programma voor Visum Ontheffing; (reizigers in het bezit van een doorreisticket met als eindbestemming Mexico, Canada, Bermuda, of de Caraibische Eilanden moeten inwoners van deze gebieden zijn. Indien men te land vanuit Canada of Mexico binnenkomt, is geen doorreisticket vereist, maar moet wel bij de grens kunnen worden aangetoond dat men het verblijf in de V.S. kan financieren.)

Reizigers die aanvankelijk met het Programma voor Visum Ontheffing zijn binnengekomen, mogen uitstapjes maken naar omliggende landen (inclusief de Caraibische Eilanden) en daarna de V.S. weer binnenkomen (met wat voor transportmiddel dan ook), mits de totale duur van het verblijf niet meer dan 90 dagen bedraagt.

Een visum is vereist indien:

U staatsburger bent van een ander land dan bovengenoemde landen;
De reis NIET als doel heeft: vakantie, zakenreis, doorreis. (bijv. Overheidsambtenaren op zakenreis, studenten of stagiairs die onbetaald een tijdje naar de V.S. gaan, tijdelijke arbeiders, au pairs, kinderoppas, immigranten, journalisten die een werkbezoek afleggen, bezoekers op grond van uitwisselingsprogramma’s, handelsondernemers en investeerders, mensen die door hun bedrijf worden uitgezonden naar een filiaal in de V.S., verloofden/es van Amerikaanse staatsburgers, en bemanningsleden hebben allen een visum nodig);
De duur van het verblijf langer dan 90 dagen is;
U ooit langer dan 90 dagen in de V.S. bent gebleven zonder een visum; of
U op grond van de Amerikaanse wet niet zonder een ontheffing van de ontoelaatbaarheid het land binnen mag komen. Deze wetsbepalingen hebben normaliter slechts betrekking op mensen met een crimineel verleden, mensen die de immigratie-regels in het verleden al eens hebben overtreden, of mensen met besmettelijke ziektes die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Wanneer een of meer van de voorwaarden genoemd in sectie 34 van het DS-156 aanvraagformulier op u betrekking heeft, is het zaak de aanvraag voor een visum in te dienen alvorens definitieve reisplannen te maken.

Wij raden aan om kontakt op te nemen met het Consulaat voordat u probeert te reizen zonder visum terwijl een of meer van de volgende bepalingen op u betrekking heeft:
Er is geen visum aan u verleend;
U bent toegang geweigerd tot de V.S.;
De Amerikaanse Immigratie en Naturalisatie Dienst heeft u verzocht de V.S. te verlaten.

Dat is inderdaad niet makkelijk om voor 1 jaar daar te wonen en te werken.Het wonen zal nog wel gaan, maar het werken wordt moeilijker.je zou een visum kunnen aanvragen met reden dat jullie in de toekomst willen trouwen.Je vriend moet dan borg voor je staan, maar je mag dan niet werken.Dan kan pas na dat je getrouwd bent, en ook dan kan het nog twee jaar duren voordat dat definitief kan.
je zou kunnen proberen werk te vinden bij een Nederlands bedrijf die je uitzenden willen naar hun vestiging, maar dan moet je al zoveel geluk hebben.
Of je gaat gewoon, en blijft nadat je 3 maanden visum vrijstelling is verlopen maar je blijft gewoon.En werken als waitress lukt wel zonder greencard.Je hebt alleen wat problemen met verzekeringen en dergelijke.