Ebookers.nl

Vluchten van meer dan 120 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd. De tickets kunt u thuis laten bezorgen of op Schiphol klaar laten leggen; via de zoekmachine kunnen eenvoudig de prijzen van tickets worden vergeleken.

goh Jeroen krijg jij geld voor die reclame of zo?

Hans ,

Inkomsten uit reclame? En wat is daarop tegen?

Als mensen via internet hun zaken, hun reizen, hun info, etc.etc. kunnen regelen via een goedwerkende website (die ook tijd en geld kost), dan zie ik niet in waarom vliegtuigmaatschappijen, hotels, trein-en busondernemingen, campings , banken , verzekeringen, Et Cetera niet een ssort provisie of zo zouden willen betalen voor die , anders voor hen gratis, dienstverlening!

Distinti Saluti
Arturo

Originally posted by Arturo@06-05-2004, 12:00:14
** Hans ,

Inkomsten uit reclame? En wat is daarop tegen?

Als mensen via internet hun zaken, hun reizen, hun info, etc.etc. kunnen regelen via een goedwerkende website (die ook tijd en geld kost), dan zie ik niet in waarom vliegtuigmaatschappijen, hotels, trein-en busondernemingen, campings , banken , verzekeringen, Et Cetera niet een ssort provisie of zo zouden willen betalen voor die , anders voor hen gratis, dienstverlening!

Distinti Saluti
Arturo **

Met betaalde reclame is niks mis
Dit is goedkope promotie die ongepast naar voren wordt gebracht.
Op geen enkele site wordt dit toegelaten dus ik snap niet waarom dat hier toegelaten wordt.
Ze staan al in elk blad wat zogenaamde vakantie-boek-sites " onderzoekt"…

Gratis dienstverlening?
Hahahaha…geen advies, geen objectieve vergelijkingen, geen ervaringen van anderen, geen Toeristiek…WAKE UP Arturo.