Turkse jongeren in Nederland meer betrokken bij samenleving

De Turks-Nederlandsemiddelbare scholier kijkt sterker en zelfs positiever naar de Nederlandse samenleving. Dit heeft vooral te maken door de vriendschap met autochtonen, aldus het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). De ouders ven deze groep jongeren kijkt echter minder positief naar deze vorm van vriendschap met autochtonen. Vaak heeft dit te maken met hun religie en eventuele schade aan de reputatie die het gezin kan oplopen.

TurkseInfo