Peruaanse naar Nederland halen

Hallo allemaal,

Ik zit momenteel in de volgende situatie. Ik ben werkzaam in Lima en nu is het zo dat mijn vriendin zwanger is. Ik wil graag weten welke situatie het beste is voor de baby. Want het lijkt mij dat de baby het beste in Nederland geboren kan worden? En dat de moeder in Nederland zou kunnen blijven.

Graag zou ik van jullie willen weten wat het beste is wat ik kan doen in deze situatie, wat erbij komt kijken (voordelen/nadelen) en wat er geregeld zou moeten worden.

Alvast bedankt voor alle hulp.

Groetjes,

Sven

Waarom denk je dat de baby het beste in Nederland geboren kan worden? Het lijkt me dat dat ook uitstekend in Lima kan. Mits het maar gebeurt in een goede kliniek. Als het om de Nederlandse nationaliteit gaat, dan zal het toch voldoende zijn om het kind bij het Nederlandse consulaat in Lima aan te geven.
Waarom denk je dat het beter zou zijn als de moeder in Nederland zou kunnen blijven (met baby en jezelf neem ik aan). Wil de moeder zelf? Nederland is wel een heel ander en in tweeërlei zin koud land. Bedenk dat de moeder dan moet beginnen met de procedure voor een voorlopige verblijfsvergunning van zes maanden waarvoor ze, naast een aantal andere eisen zoals je Nederlandse inkomen, een examen moet doen op het consulaat. Daar moet ze zich op voorbereiden. Kan ze dat? Wil ze dat? Er zijn Nederlanders in Lima die daarvoor opleiden. Het is de vraag of dit allemaal binnen de nog resterende draagtijd lukt. De kans lijkt me groot dat de geboorte in Peru plaats zal vinden, wat me geen bezwaar lijkt.
Dan komt de vraag of de moeder en jij willen dat het kind in Peru/Lima opgroeit en of jullie in Nederland willen wonen. Dus eventueel wordt dat hard werken voor de moeder, eerst in Peru aan een voorlopige verblijfsvergunning, dan in Nederland aan een definitieve. Kijk eens op de website van de ambassade (www.nlgovlim.com) en google eens wat op internet
http://www.hostellima.nl/

Hallo Hendrik,

Bedankt voor je reactie.
Is het zo dat als het kind in Lima geboren wordt en je ervoor het kind erkend hebt, en je daarna naar Nederland teruggaat je dan ook recht heb op kinderbijslag en alle sociale voorzieningen die je in Peru niet hebt maar in Nederland wel?

Tevens is de site die je me hebt gegeven niet helemaal in orde, bepaalde links etc werken niet. Graag zou ik willen weten welke procedures wij moeten afleggen om in ieder geval in aanmerking te komen voor het voorlopige visum van 6 maanden. Ik las wel over het inburgeringsexamen… wel raar dat het niet in Nederland afgelegd kan worden… maar wat moet er nog meer gebeuren? Ik zag namelijk dat de prijzen voor de inburgering ook niet misselijk zijn…

Nederlandse nationaliteit voor het kind hangt inderdaad (i.t.t. zoals dat in o.a. USA/UK is of was) niet af van geboorteplek. Alleen van de vraag of de NL vader het kind als het zijne erkent en ook netjes aangeeft, in jouw geval in Lima.

3-maands toeristenvisum kan je partner zonder veel moeite krijgen op jouw ‘sponsoring’, als je op dat moment dus al weer baan in NL hebt. Alle verblijfsvergunningen voor langer dan dit eisen de complexe immigratie-molen, met taalcursus in buitenland enzo. Sorry, dat is het politieke klimaat in NL en indirekt misschien ook wel immigranten in het verleden die de toen veel liberalere immigratieregels misschien niet helemaal goed gebruikten :frowning:

Sukses,

<Erik> & [Sandya]

PS www.ind.nl is wél in orde en geeft alle algemene info

Als je partner de MVV procedure en de daarop volgende procedures zonder problemen doorloopt dan heeft je gezin te zijner tijd recht op de gebruikelijke sociale voorzieningen, waaraan je zelf overigens meebetaalt. Er worden namelijk aan jou inkomenseisen gesteld als je iemand naar Nederland wilt halen. Dan gaat het natuurlijk niet om Peruaans inkomen.
Dat het eerste inburgeringsexamen al in Peru moet worden afgelegd lijkt me logisch. Het gaat tenslotte om het verlenen van TOEGANG voor VOORLOPIG verblijf. Een eerste stap. Als je partner eenmaal in Nederland is aangekomen wordt de toelatingsprocedure (met examens) voortgezet met de bedoeling om uiteindelijk tot een permanent verblijf te geraken, en de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.
Dit is geen geringe zaak, gaat met een flink aantal eisen gepaard en kost ook wel wat. Je kunt moeilijk verwachten dat buitenlandse vrouwen per door Nederlander verwekt en erkend kind uit de losse hand definitief in Nederland worden toegelaten. Dan loopt Nederland snel vol, ook met buitenlanders die nooit hun draai in Nederland zullen vinden.
Zoals al opgemerkt, met www.ind.nl en www.nlgovlim.com kan je goed uit de voeten.