Ootmarsum (Overijssel) NL

**Ootmarsum ** is het oudste stadje in Twente (Overijssel) NL

Ootmarsum zou al in 126 na Christus zijn gesticht door de Frankische veldheer Othmar. In deze streek woonden voornamelijk Tubanten en later Saksen. Rond 770 werd in Ootmarsum een van de eerste kerkjes in Twente gebouwd.

**De Tubanten **waren een Germaanse stam die zich rond het begin van de jaartelling in het huidige Oost-Nederland zouden hebben gevestigd.

**De Saksen **zijn een Germaans volk uit het noorden van Europa.

Vanwege de gunstige ligging floreerde in de middeleeuwen de handel in Ootmarsum. Er was een belangrijke Noord-Zuid route en de route West-Nederland Noord-Duitsland. Rond 1300 kreeg Ootmarsum stadsrechten en werd met de aanleg van een dubbele rij grachten en aarden wallen, een vestingstad. In de Tachtigjarige Oorlog vestigden de Spanjaarden zich in Ootmarsum. Zij werden rond 1600 door Prins Maurits uit Ootmarsum verdreven, waarna de vesting ontmanteld werd. Een kogel in de kerk herinnert nog aan het beleg van Prins Maurits.

Ootmarsum wordt ook wel siepelstad (siepel = ui)genoemd. Drie keer per jaar is er een siepelmarkt en wordt druk bezocht door bezoekers en toeristen.

In Ootmarsum wordt Pasen uitbundig gevierd. De rooms-katholieken, die het overgrote deel van de inwoners uitmaken, organiseren het Paasfeest. Op paaszaterdag kondigt de stadsomroeper om 12 uur 's middags het paasfeest aan. Om 13 uur rijden paaswagens naar het nabijgelegen Springendal om dennenhout te halen voor het paasvuur, rond 19.00 uur komen ze terug en rijden naar de paasweide voor de opbouw van het paasvuur.
Op eerste paasdag maken de poaskearls een rondgang om de kerk en zingen daarbij paasliederen. Om 17:00 begint **het vlöggeln **waarbij de inwoners van Ootmarsum en andere belangstellenden hand in hand in een lange sliert door het stadje naar het marktplein lopen om twee paasliederen te zingen die telkens afwisselend worden herhaald en daarna tot besluit de kinderen driemaal op tillen, waardoor de Verrijzenis van Jezus-Christus wordt gesymboliseerd. Hierbij wordt ook driemaal “hoera” geroepen. Bij die tocht lopen de poaskearls voorop, de voorste rookt een grote sigaar.

Om 20:30 wordt het paasvuur door de poaskearls aangestoken. Op Tweede Paasdag wordt dit alles herhaald, behalve het paasvuur. Het vlöggelen is een eeuwenoud gebruiik en waarschijnlijk stamt het van een middeleeuwse processie van geestelijken. De poaskearls zijn jonge mannen gekleed in een lange regenjas en met een hoed op. Men is vier jaar lid, de oudste twee haken na Pasen af en het jaar daarop zoeken de overgebleven zes er twee nieuwe bij. De twee nieuwelingen worden rond 19.00 uur voor de kerk voorgesteld op de avond van Goede Vrijdag. Voorwaarden om gevraagd te worden is dat men in Ootmarsum “geboren en getogen” is, katholiek is en nog niet getrouwd. De groep paoskearls wordt begeleid door een voorzanger. Het paasvuur stamt af van een voor-christelijk gebruik en komt in Twente vaker voor. Het vlöggeln is een uniek gebruik wat alleen in Ootmarsum voorkomt. Jaarlijks trekt het vlöggeln veel bezoekers.

In Ootmarsum zijn nog veel vakwerkhuizen. Ootmarsum staat ook bekend om zijn vele galerieën
en ook op straat zie je veel kunst.

In het centrum van Ootmarsum staat de Heilige Simon en Judas kerk en is een Westfaalse hallenkerk die opgetrokken is uit Bentheimer zandsteen. In 1196 is men met de bouw van deze katholieke kerk begonnen. In 1969 is de Heilige Simon en Judas gerestaureerd.

De Nederlands Hervormde kerk werd gebouwd in 1810 aan de Ganzenmarkt. Het stadhuis van Ootmarsum dateert deels uit 1778. Bij de zonnewijzer aan de Smithuisstraat is op de grond een zgn. analemmatische zonnewijzer aangebracht waarin men zelf, door in het midden te gaan staan, als zonnewijzer fungeert en het juiste uur aanwijst.

Omgeving:
Ten noorden van de (oude) gemeentegrens Ootmarsum ligt natuurgebied Het Springendal. Dit bosrijke natuurgebied is 335 hectare groot en strekt zich uit tot aan Vasse. Het gebied is dunbevolkt, maar behoort tot de eerste bewoonde gebieden van Nederland. Er zijn enkele historische grafheuvels te vinden en resten van een hunebed.

De omgeving leent zich uitstekend voor fietsers en wandelaars. Ook voor uitstapjes met de auto is er in de omgeving veel te zien. Ootmarsum ligt dicht bij de Duitse grens.

Logeerboerderij Geitebos in Getelo (in het Duitse grensgebied).

Natuurkampeerplaats ‘De Kunne’ in De Lutte, Overijssel. (minicamping)

Voor nog meer ToeristischeTips, kampeerverhalen, campings in binnen en buitenland en evenementen zie Kamperen Forum.

Kamperen Forum