Het nationaal park de Loonse en Drunense duinen

**Het Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen **ligt in de provincie Noord-Brabant en wordt begrensd door de plaatsen Waalwijk, Drunen, Giersbergen, Udenhout en Kaatsheuvel.

Het levende stuifzandencomplex in het centrale gedeelte van het gebied behoort tot de meest uitgestrekte van West-Europa. Door de wind veranderd het landschap steeds, zelfs hele duinen verplaatsen zich en bomen verdwijnen soms helemaal in het zand.

Het zand is afgezet door poolwinden in de laatste ijstijd. De wind waaide zand en leem uit het noordelijk gelegen Maasdal. Hierdoor ontstonden zandruggen op verschillende plaatsen in Noord-Brabant. Eeuwenlang was het bedekt door oerbos. De dekzandrug van de Loonse en Drunense Duinen werd omringd door moerassen. Al snel werden de randzones van de Loonse en Drunense duinen bewoond. Men ging in de Middeleeuwen veel van de natte gebieden ontwateren en bewerken waardoor de hoge gronden van de zandrug verdroogden. In de Middeleeuwen hadden streekbewoners en boeren ook brandhout en landbouwgrond nodig. Bomen werden gekapt en op de heide lieten boeren in de veertiende eeuw hun vee grazen. De grond raakte uitgeput en de wind blies daarna steeds grotere zandvlaktes open. De opmars van het stuifzand is tegengehouden door naaldbomen te planten.

Wij hebben de wandelschoenen aangetrokken om dit wonderlijk natuurverschijnsel te aanschouwen. Als je door de bossen van de Loonse en Drunense duinen wandeld richting de grote zandvlakte merk je dat de paden steeds meer bedekt zijn met zand. In de verte tussen de bomen zie je de zandvlakte liggen. Het is een grote zandvlakte, bijna ongelooflijk maar ook heel bijzonder. Je ziet nog enkele bomen die bijna onder het zand verdwijnen. Het is een vreemd, mooi en een ongeloofwaardig landschap.

**Het zand is voortdurend in beweging. **
**Randwallen **
Randwallen zijn ontstaan doordat de lokale dorpsbewoners zich wilden beschermen tegen het oprukkende zand. Zij plantten daarom houtsingels om hun akkers. Vele hiervan zijn in de loop der eeuwen door het stuivend zand bedolven. Soms steekt de kruin van de inmiddels hoge bomen nog boven een zandwal uit. In het centrale gebied van de zandvlakte zijn ook wallen te vinden van oude ondergestoven wegen met laanbeplanting.

Fortduinen
Ze zien er uit als een zandheuvel met een groene pruik, dus door het zand bedolven bomen. In het zandlichaam bevinden zich soms honderden jaren oude eiken. Hun robuuste karakter heeft er toe geleid dat ze fortduinen genoemd worden.

Vennen
Door het wegstuiven van zand ontstaan op andere plekken laagten. Het uitstuiven van deze laagten eindigt pas als er een harde bodem wordt bereikt. De bodem is vaak leemhoudend en laat het regenwater slecht door. Hierdoor ontstaan vennen die in de Loonse en Drunense Duinen meestal van tijdelijke aard zijn.

Oerbanken
Op sommige plaatsen is er een zwarte of bruine bodem te zien. Deze laag is ijzer-en humushoudend en is afkomstig van de vroegere bos- en heidebodems wat door regenwater in banken is afgezet.

De Loonse en Drunense Duinen zijn sinds 2002 een Nationaal Park en wordt beheert door Natuurmonumenten, het Brabantslandschap en de Duinboeren. Het park is grotendeels een afwisseling van zandverstuivingen en naaldbos. De das en de vos komen hier voor maar ook vogels zoals, de Groene specht, de Zwarte specht, de Grote bonte specht en de Boomklever.

Natuurgebied De Brand is juist een typisch nat moerasbos met rietvegetatie en grasland en hoort ook bij het nationaalpark De Loonse en Drunense duinen. De Brand was van oorsprong een uitgestrekt veenmoeras dat ontstond op de slecht doorlatende leemhoudende bodem in het Zuiden. In de daarop volgende eeuwen verlandde het moeras en werd het veen gestoken en gedroogd. De zo ontstane turf werd als brandstof gebruikt en verhandeld. Hier komt de naam ‘De Brand’ vandaan.

In het Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen kun je wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden of mentochten maken. Het gebied is vrij toegankelijk. Er zijn diverse routes uitgezet.

Er zijn twee uitspanningen waar je wat kunt gebruiken na een dagje genieten van dit prachtige natuurgebied.

Campings in de buurt:
camping Duinhoeve in Udenhout
**minicamping en paardenpension 't Hoog **in Helvoirt

Kamperen Forum