emigratie info

Hallo Wij willen graag emigreren naar de canarische eilanden . Weet iemand hoeveel loonbelasting je daar betaalt? Ik heb me hierover suf gegoogeld maar kan er niet echt iets duidelijks over vinden . De eilanden schijnen een bijzondere belasting status te hebben. Ook ervaringen van mensen die al geemigreerd zijn zijn welkom . (we spreken allebij spaans) We zouden ook graag ervaringen met intern. verhuis bedrijven willen lezen .Aanbevelingen voor een verhuisbedrijf zou ook mooi zijn. Alvast bedankt . KarPedro

Karpedro, voor zover ik het kan nagaan wordt het IRPF in heel Spanje zonder uitzondering op de zelfde manier toegepast:
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=413 border=0><TBODY><TR><TD class=txt13v2b colSpan=2>¿Dónde</TD></TR><TR><TD class=txt20 colSpan=2>se aplica el IRPF? </TD></TR><TR><TD class=txt11V1 colSpan=2>
El ámbito de aplicación del Impuesto se extiende a todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales (Territorios Históricos del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra), las especialidades de los territorios de Canarias, Ceuta y Melilla y a la aplicación de las disposiciones de los tratados internacionales que hayan pasado a formar parte de nuestro ordenamiento.</TD></TR></TBODY></TABLE>
De bijzondere belasting status wordt volgens mij alleen toegepast bij aankoop en verkoop van goederen. Afhankelijk van de hoogte van je loon en je gezinssituatie wordt er dus gewoon een percentage ingehouden (van 2 % oplopend tot 18% en dat is al erg veel). Meer info? Probeer via google maar: IRPF en Canarias, dan krijg je wel allerlei (spaanse) websites.