Vrijwilligerswerk Afrika of stage Ghana

Voor vrijwilligerswerk kan je kijken op de volgende organisaties. ( sommige organisaties regelen ook een stage).

Voluntary Childaid ( www.voluntarychildaid.org)
Good work Ghana ( www.goodworkghana.org)
Norghavo ( www.norghavo.org)
Ontmoet AFrika (www.ontmoetafrika.nl )
Travel active ( www.travelactive.nl)

Sommige organisaties organiseren informatie bijeenkomsten, het kan goed zijn om daarnaar toe te gaan zodat je een goed beeld krijgt van de organisatie.

NorGhaVo is een onprofessionele organisatie, welke ik niet zou aanbevelen!
Men weet in NL niet waar in Tamale behoefte aan is…