Turkije: onroerend goed

Turkije: onroerend goed

Datum: 21.11.2008

Het Turkse tekort op de lopende rekening wordt voor een groot deel gecompenseerd door de instroom van buitenlandse investeringen. Buitenlandse investeringen worden veelal gedaan in de vastgoedsector. Op het ogenblik worden vooral veel kantoorgebouwen en winkelcentra gebouwd, dit in verband met aanzienlijke huuropbrengsten. In het retailsegment (winkelcentra) liggen de meeste kansen. Meer informatie over de subsector 'winkelcentra vindt u op deze pagina: [www.evd.nl/193047](http://www.evd.nl/193047).

Turkije is een interessante en aantrekkelijke markt voor beleggers door een te verwachten sterke groei in de consumentenvraag. Deze vraag hangt nauw samen met:

[ul]
[li]een grote bevolking (74 miljoen inwoners) met een gemiddelde bevolkingsgroei van 1,5 procent per jaar. Ongeveer 70 procent van de bevolking is tussen de 15 en 64 jaar oud.[/li][li]urbanisatie; over de komende tien jaar verwacht men een behoefte aan 7 miljoen nieuwe woningen in de grote steden.[/li][li]de introductie van een hypotheekwet begin 2007. Hierdoor hebben zowel Turken als buitenlanders de mogelijkheid gekregen een hypotheek af te sluiten in Turkije.[/li][/ul]
Diverse vastgoedondernemingen van buitenlandse oorsprong en hun Turkse tegenhangers bieden momenteel zowel advies- als makelaarsdiensten in Turkije aan. Het dienstenpakket van deze ondernemingen omvat onder meer marktonderzoek, haalbaarheidsstudies en beleggingsanalyses, taxaties, advies met betrekking tot projectontwikkeling en beheer van vastgoedportefeuilles.

Buitenlands bezit
Ongeveer 70.000 buitenlanders hebben bezittingen in de vastgoedsector in Turkije. Het totaal aan land dat zij bezitten bedraagt 37 km2, het totale landoppervlak bedraagt 815.000 km2. Buitenlandse rechtspersonen en natuurlijke personen met een andere nationaliteit dan de Turkse, hebben de mogelijkheid onroerend goed en land te bezitten in Turkije. Hierbij gelden echter de volgende beperkingen:

[ul]
[li]men kan maximaal 2,5 hectare land bezitten;[/li][li]het is mogelijk meerdere objecten te bezitten, mits het totaal oppervlak van deze objecten niet de grens van 2,5 hectare overschrijdt;[/li][li]het totaal aan buitenlands bezit mag niet meer dan 0,5 procent van de totale oppervlakte van een provincie bedragen.[/li][/ul]

      Bron: EVD
    Nummer: 150453

Turkije: bouw

Datum: 13.11.2008

Hoewel de gehele bouwsector in Turkije kansrijk is, wordt de subsector 'winkelcentra' als extra kansrijk beschouwd door de Nederlandse ambassade in Ankara en het Nederlands consulaat-generaal in Istanbul. Een uitgebreid rapport over de ontwikkeling en bouw van winkelcentra vindt u terug via [www.evd.nl/193047](http://www.evd.nl/193047). 

Ontwikkelingen in de Turkse bouwnijverheid zijn positief. Voor 2008 wordt in de bouwsector een groei van 6,4 procent verwacht. De sector vertegenwoordigt dan een waarde van 39,4 miljard US dollar. De bouw is in Turkije altijd een sterke sector geweest. Ook zijn Turkse bouwbedrijven sterk vertegenwoordigd in het buitenland, veelal in het Midden-Oosten, maar vooral in Centraal-Azië. Stijgende energieprijzen kunnen een bedreiging vormen voor de bouw. Vooral kleinere bedrijven kunnen deze kostenschommelingen niet opbrengen en worden dus het slachtoffer.

Woningbouw
In juli 2008 werd het (weer) mogelijk voor buitenlanders om in Turkije onroerend goed te bezitten. Dit is goed nieuws voor de woningbouw. Hoewel de kredietcrisis en de verminderde economische groei een dempend effect zullen hebben op de groei in de woningbouw wordt verwacht dat deze markt zal blijven groeien. Woningbouw is een belangrijke bron van buitenlandse investeringen. Zo hebben buitenlandse investeerders in de afgelopen vijf jaar voor 10 miljard US dollar geïnvesteerd in huizen in Turkije. Ook de binnenlandse vraag naar woningen blijft groot. Door de snelle bevolkingsgroei moeten tot 2010 jaarlijks 400.000 nieuwe woningen gebouwd worden.

*Projecten: *

[ul]
[li]In het kader van het ‘Urban Transformation Project’ worden belangrijke stadsdelen van Istanbul gemoderniseerd. Onder dit project zijn in de deelgemeente Gaziomanpasa 30.000 huizen gesloopt en opnieuw opgebouwd.[/li][li]Guneypark woningcomplex in Ankara. In april 2008 is begonnen met de bouw van een wooncomplex van 6.000 woningen. In dit complex ter waarde van 800 miljoen US dollar kunnen 20.000 mensen gehuisvest worden.[/li][li]Woning- en hotelbouw in Bozbuk (zuidwest-Turkije). In 2007 startte het Kazachse bedrijf Capital Partners met de bouw van een complex van 2.058 woningen en vijf hotels. Het gaat om een investering van 1,5 miljard US dollar. Naar verwachting wordt het project in 2012 opgeleverd.[/li][/ul]
**Commerciële bouw
**De commerciële bouw wordt gedomineerd door de bouw van winkelcentra. Daarnaast staat de bouw van verschillende industriële complexen gepland. Zo is het staatsoliebedrijf van Azerbeidzjan van plan 10 miljard US dollar te investeren in raffinaderijen bij Ceyhan. Ook het Kazachse olie- en gasbedrijf heeft plannen om een raffinaderij met een productiecapaciteit van 300.000 vaten per dag in Ceyhan te bouwen.

**Toerisme
**Het toerisme is een belangrijke aanjager van de groei in de bouwsector. De afgelopen jaren heeft Turkije zich geprofileerd als belangrijke toeristische bestemming. Hierdoor is vooral in gebieden aan de Middellandse Zee een bloeiende markt ontstaan.

*Projecten: *

[ul]
[li]In juli 2008 heeft de Hilton Group een contract getekend met de Turkse Kosifer Group voor de bouw van twee nieuwe hotels in Madrin en Sanliurfa. Deze worden in 2010 opgeleverd. Hilton en Kosifer hebben zich verenigd in een joint venture waarin ze samen nog eens 25 hotels gaan ontwikkelen in de komende vijf jaar.[/li][li]Papillon Hotels heeft de bouw van een hotel ter waarde van 100 miljoen US dollar in het Kadikoy district in Istanbul aangekondigd. Het gaat om een vijfsterrenhotel met 400 kamers vlakbij het Nautilus winkelcentrum.[/li][/ul]
Een uitgebreidere lijst van projecten in de sector bouw en infrastructuur kunt u opvragen via [EMAIL=“turkije@info.evd.nl”]turkije@info.evd.nl.

      Bron: EVD-informatie
    Nummer: 6179