Nieuwe president: eerste 100 dagen.

De eerste honderd dagen van de nieuwe Peruaanse president, Ollanta Humala, zijn voorbij. De stemming is gematigd positief. Men is vrij algemeen van mening dat hij zijn best doet zijn beloftes na te komen. Vooral is men te spreken over het streven naar “mayor inclusión social” van de onderklassen, de nieuwe wet betreffende “consulta previa” (overleg met lokale bevolking voordat een aanvang wordt gemaakt met planning en uitvoering van mijnbouw en vergelijkbare bedrijvigheid), het verhogen van het minimum loon van 600 soles naar 675 soles, en het economisch beleid van de minister van economische zaken. Nogal wat kritiek is er op de kwaliteit van een aantal personen in de omgeving van Humala waardoor er twijfel over bestaat hoe effectief hij de corrupie zal (kunnen) bestrijden. Dat is een van zijn speerpunten. Op het ogenblik ligt een van de vice-presidenten onder vuur, tegen wie een parlementscommissie (hij is tevens parlementslid) een onderzoek instelt. Dit betreft een beschuldiging dat hij geprobeerd zou hebben een bepaald bedrijf te bevoordelen.
www.hostellima.nl