Aanbod vrijwilligerswerk: Straatkinderenprojecten - Afrika, Azië en Latijns-Amerika

*SAMEN - Jongeren en straatkinderen *brengt Nederlandse jongeren in contact met straatkinderen op verschillende plekken in de wereld.

SAMEN beschikt over een wereldwijd netwerk van lokale projecten die zich op tal van manieren voor straatkinderen inzetten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om preventieprogramma’s, anti-verslavingstrajecten, scholing, bewustwordingscampagnes en natuurlijk opvang.

Jongeren die als vrijwilliger een tijd op die projecten mee gaan draaien, kunnen daar hun steentje aan bijdragen.

Voor meer informatie: http://www.samen.org

e-mail: info@commissiesamen.nl
telefoon: 020-6792095