[Stage] Stage: Stage buitenland HBO, WO studenten Informatica in Italie

De vacatureSMS Messaging Server is een framework voor het verzenden en ontvangen van SMS berichten. Het kan ingezet worden in situaties waarbij sprake is van medium/high volume SMS verkeer, inkomend en uitgaand.Via de SMS Messaging Server API (Application Programming Interface) is het mogelijk om het product inzetbaar te maken in vrijwel elke omgeving waarin SMS wordt gebruikt.SMS Messaging Server draait op een Windows platform als een service, op de achtergrond, en maakt gebruik van GSM modem(s) en/of SMPP connectie(s) t.b.v. SMS communicatie.Het bedrijf maakt gebruik van demo projecten om potentiële klanten duidelijk te maken hoe het product kan worden gebruikt. Deze demo projecten zijn gedocumenteerd op de website en zijn tevens onderdeel van de product installatie. Potentiële klanten kunnen tijdens evaluatie van het product de demo projecten ‘runnen’; zo kan men een idee krijgen hoe het product te gebruiken in diverse scenario’s. Men bijvoorbeeld zien hoe een sportstudio een reserveringssysteem heeft opgezet op basis van SMS, of hoe een virtuele school haar studenten notificeert via SMS als een docent ziek is. De probleemstellingPotentiële klanten kunnen zich vaak niet inbeelden hoe SMS Messaging Server te gebruiken in hun specifieke situatie. De meegeleverde demo projecten helpen vaak alleen als het dicht bij hun specifieke toepassing in de buurt komt; echter meestal ligt hun toepassing er ver vandaan.Om de populariteit van SMS Messaging Server te vergroten, wil het bedrijf het aantal demo projecten uitbereiden. Er zal een inventarisatie moeten worden gedaan om tot een selectie van projecten te komen. Per project moet een goed ontwerp worden gemaakt, welke kan leiden tot een succesvolle implementatie. Om een idee te geven volgen hier een drietal voorbeelden:- Een schoonmaakbedrijf laat haar werknemers de werkuren doorgeven via SMS. SMS Messaging Server werkt de uren bij in een database (bijv. MySQL) en stuurt een confirmatie SMS. Werknemer kan via een web pagina overzicht krijgen van zijn/haar gemaakte uren in de afgelopen week/maand/jaar. Een operator kan uren van alle werknemers bekijken.- Een IT bedrijf maakt het mogelijk om haar IT administrators via SMS een remote commando te laten uitvoeren, zoals: reboot een server op een Windows machine, herstart een daemon op een Linux machine, etc… Optioneel kan een soort authenticatie worden gebruikt, waarbij er handshake plaatsvindt t.b.v. security;- Een school maakt het mogelijk om studenten via SMS een schoolbestuur te kiezen. Resultaten kunnen online worden bekeken via een web site.Eisen en WensenSelectie- Maak een inventarisatie van bulk SMS toepassingen zoals die vandaag de dag worden gebruikt; - Maak een selectie van demo projecten, welke geschikt zijn voor SMS Messaging Server;- De demo projecten moeten verschillend van aard zijn;- Het aantal demo projecten is afhankelijk van het soort toepassingen; Uitgangspunt is: minimaal vijf projecten.Ontwerp en implementatie (per toepassing)- Maak per project een ontwerp, inclusief documentatie;- Implementeer het project, eerst als prototype, daarna volledig;- Implementeer installatiescript zodat de toepassingen vanuit SMS Messaging Server kan worden gebruikt;- Triggers (de software die binnenkomende berichten ‘processed’) dienen te worden geimplementeerd in VBScript of VB.NET; - Grafische interfaces moeten web based zijn, bij voorkeur in ASP .NET, of anders ASP.Documentatie- Documenteer de toepassing t.b.v. de website, inclusief analyse, ontwerp en prototype. Deze documentatie kan tevens dienen als documentatie voor het verslag;- Publiceer de demo projecten als ‘case studies’ op de website;- Alle documentatie dient in het Engels te worden geschreven.Fasering en duurWe onderscheiden de volgende fases:- Kennismaking met de SMS messaging Server, gebruik makend van reeds bestaande projecten binnen het pakket;- Kennismaking met benodigde tools, waaronder: VBScript, VB.NET/C# .NET, ASP/ASP.NET. Mogelijk ook andere tools (optioneel);- Inventarisatie van case studies; - Selectie van case studies;- Project ontwerp;- Implementatie van project prototype;- Implementatie van project;- Documentatie van case studie/ …

Meer over Stage: Stage buitenland HBO, WO studenten Informatica in Italie