Project: Plant bomen volgens het principe van de permacultuur- Ecuador (IBO-Nederland)

**Project **
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor een project in Ecuador. Sinds 2005 ondersteunt IBO het project Bospas in El Limonal, een dorp op de westelijke uitlopers van de Andes, op 1000 meter boven de zeespiegel in Ecuador. Vlaming Piet Sabbe is de bezieler van het project. Hij startte in 1995, samen met zijn vrouw, met de aanplanting van bomen op 15 hectare verwaarloosd land aan de rand van het dorp. De drijvende kracht achter het project is een sterk geloof in de filosofie en praktijk van permacultuur en ecologische restauratie.

Als vrijwilliger kom je enerzijds alles te weten over de manier waarop Bospas aan natuurbehoud en -herstel doet. Anderzijds help je bij de voorbereiding en aanplanting van nieuwe bomen.
Bospas Fruit Forest Farm is een familieboerderij met een sterk geloof in de filosofie en praktijk van permacultuur. De eigenaar, Piet Sabbe, is een Vlaming die in 1990 naar Ecuador kwam om er als technische assistent mee te werken aan een Indianenproject in Otavalo. Intussen heeft hij 15 hectare verwaarloosd land veranderd in een prachtig groen eiland. Zijn echtgenote, Olda Gabriela Peralta, is een Afro-Ecuadoriaanse van de havenstad Esmeraldas.
Ze is een uitstekende kok, die goed overweg kan met de plaatselijke exotische ingrediënten, waarvan vele op de boerderij groeien: bananen, pinda, kokosnoot en maïs. Ze is zeer geïnteresseerd in het uitwisselen van nieuwe recepten en in het aanleren van Salsa en Merengue.

Zowel Piet als Olda zijn pioniers in natuurconservatie en ecotoerisme in het bekken van de Guallupe Rivier. Ze zijn ook leden van een boerenorganisatie en betrekken er de plaatselijke bevolking bij. De naam Bospas staat voor Bosque de Paz (Vredesbos) en is voortgesproten uit de overtuiging dat planten en bomen essentieel zijn voor het leven, de voedselzekerheid en de sociale vrede. Als de mensheid zich in de komende decennia niet ernstig gaat toeleggen op het beschermen van bestaande natuurlijke ecosystemen en het herbebossen van grote schrale oppervlaktes op aarde (vooral in de tropische gebieden), zal de verwoestijning zich uitbreiden en zal de oppervlakte landbouwgrond inkrimpen, waardoor er gewelddadige conflicten zullen ontstaan over het bezit van vruchtbare gronden en waterbronnen. Bospas Farm / Bosque de Paz draagt zijn boompje bij om de aarde te groenen.
**
Werk **
Planten van bomen en ecologische doe-stage.

Verblijf
De vrijwilligers verblijven op het project.

**
Wie zijn wij?**
IBO-Nederland is een non-profit vrijwilligers organisatie met liefde voor de wereld: avontuur, nieuwe mensen ontmoeten en een land echt leren kennen. Op een vrijwilligersproject van IBO-Nederland ligt dit allemaal binnen handbereik. Via ons kun je kennismaken met kleinschalige projecten in het buitenland die we met zorg gekozen hebben. Als vrijwilliger ga je buiten de gebaande paden van een land en proef je van een andere cultuur. Je zet je, vaak samen met de plaatselijke bevolking, actief in. Culturele uitwisseling, het opdoen van nieuwe ervaringen en het op een andere manier leren kijken naar anderen zijn belangrijke elementen bij onze vrijwilligersprojecten.

Meer informatie
Op www.ibo-nederland.org vind je meer informatie over ons en onze projecten. We helpen je graag verder met al je vragen over vrijwilligerswerk in het buitenland.

St. Annastraat 174
6524 GT Nijmegen
Telefoon: 024 3226074

[EMAIL=“info@ibo-nederland.org”]info@ibo-nederland.org
www.ibo-nederland.org