Nederland voor vrijere visumverlening Balkan-landen

Serviërs, Montenegrijnen en Macedoniërs moeten de mogelijkheid hebben vooreen kort verblijf zonder visum maar de Europese Unie te reizen. Nederland steunthet initiatief van Europese Commissie om het visumverkeer met deze landen tevergemakkelijken.

Lees meer over Nederland voor vrijere visumverlening Balkan-landen