Nederland en Rusland werken samen aan piraterij-tribunaal

Nederland en Rusland gaan samen de mogelijkheden bekijken voor de oprichtingvan een internationaal tribunaal voor berechting van Somalische piraten in deregio. Dat is de uitkomst van besprekingen tussen minister van BuitenlandseZaken Verhagen en zijn Russische ambtgenoot Lavrov vandaag in Amsterdam.

Lees meer over Nederland en Rusland werken samen aan piraterij-tribunaal