Gesubsidieerd vrijwilligerswerk in India?

Om met de deur in huis te vallen:

Ik ben een 70-jarige, nu al zo’n 10 jaar gepensionneerd, docent Engelse Taal- en Letterkunde. Ik neem aan dat ik van geen enkel nut (meer) kan zijn voor wat dan ook op het vlak van gesubsidieerd vrijwilligerswerk in India?

Mocht iemand iets weten, mijn gezondheid (afkloppen!) is goed en ik hou me aanbevolen.