Zamen Iets Moois Maken

Wij zoeken mensen, die, tegen kost en inwoning, meewerken willen aan opbouw centrum/vakantiewoning in stiltegebied Zuid-Frankrijk en er samen iets moois van maken willen
klaus.reisig@worldonline.fr of 0033-467447781 (Ned. sprekend).