Voer voor architecten, antropologen en stedenplanners

Een typerende aktiviteit van Dakarkids is ‘community-building’ en samenwerken met specialisten uit het buitenland zoals bijvoorbeeld met Roos M. Limburg. Roos en Dakarkids gaan een plan ontwikkelen rond het stadion van Yoff, in nauwe samenwerking met de bevolking van Yoff. De voetbalclub van Dakarkids is speciaal opgezet voor de allerarmste kinderen van Yoff. Als je serieus meespeelt en ook regelmatig naar school gaat dan heb je recht op voetbalschoenen en sportkleding. Dakarkids-Mamasport heeft meer dan 200 spelers.

neem contact op als je denkt dat een stage zinvol is voor jezelf en voor ons dakarkids@gmail.com