[Stage] Stage: Stage afdeling Marketing Toerisme in Leidschendam

Stage-inhoud:1. Deskresearch naar de ontwikkelingen op het gebied van CRM-activiteiten (Customer Relation Management) in de markten. Het maken en onderhouden van een overzicht van de huidige activiteiten op het gebied van CRM.2. Mede input geven voor de aankoop van beelden voor zgn. PMPC’s (Product Markt Partner Combinaties). 3. Ondersteunen van marketing consultants bij diverse (marktoverstijgende) projecten bv. Holland Art Cities 2009/2010.4 Verlenen van support bij uitvoering van van diverse werkzaamheden op de afdeling. …

Meer over Stage: Stage afdeling Marketing Toerisme in Leidschendam