[Stage] Stage: Internationale marketing stagiair in Brussel, België

“Nederlanders hebben MKB’s, Belgen spreken over KMO’s.”Grensoverschrijdend zaken doen in de Benelux heeft heel wat uitdagingen. De Wij bevorderen het grensoverschrijdend zaken doen tussen Nederland, België en Luxemburg. Onze taken bestaan uit:• Organiseren van handelsmissies o.a. met de Nederlandse ambassade in Brussel voor het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken • Ontwikkelen en uitvoeren van studiedagen en seminars voor het bedrijfsleven dat grensoverschrijdend zaken doet in de Benelux• Netwerkactiviteiten bieden op nationaal en regionaal niveau onder auspiciën van het Consulaat-generaal der Nederlanden in Antwerpen. Onze leden zijn bedrijfsleiders en decision-makers uit het Belgisch-Nederlands bedrijfslevenI. Market research: 3 stageplaatsenDe belangrijkste taken die aan bod zullen komen voor de marketresearch stage zijn: • Sectorstudie: schrijven en/of updaten van een sectorstudie. In de sectorstudie komt het volgende aan bod:- sociaal-economische structuur België;- marktanalyse branche (marktomvang, distributiestructuur, consumenten-gedrag, trends, verschillen in zakendoen, marges, …);- bedrijfsfiches (groothandel, ketens, kleinhandel, …);- beurzen, vakbladen, brancheverenigingen, etc;- persberichten uitsturen voor de publicatie;- interviews afnemen met bedrijven in de sector.• Handelsmissies: onderzoek en assistentie bij de organisatie van de handelsmissies, onderzoek naar de doelgroep van het deelnemende bedrijf, contacteren van potentiële partners voor het deelnemende bedrijf, etc;• Assistentie bij organiseren contactdagen: opvolg acties bij promotie, opstellen documentatie, etc;Andere bezigheden kunnen er zijn in de vorm van korte marktonderzoeken voor Benelux bedrijven, vooronderzoek voor projecten die in het volgende semester georganiseerd worden(desk research, diepte-interviews, etc) en het opvolgen van de vakpers rond een aantal sectoren.II. Marketing & communicatie: 1 stageplaatsDe belangrijkste taken die aan bod zullen komen voor de marketing & communicatie stage zijn:• Algemene marketingsupport- ledenwerving;- algemene assistentie marketingmanager;- analyse Ledendatabase;- analyse groeisectoren + kansen;- uitwerken nieuwe dienstverlening;• Meewerken aan de organisatie netwerkbijeenkomsten en events - registratie deelnemers bijeenkomsten;- assistentie mailing + organisatie bijeenkomsten (contacten, bestanden samenstellen, etc);- bijwonen bijeenkomsten + PR verzorgen;- opvolging in de vorm van analyse klanttevredenheid formulier en eventueel belactie;• Communicatie- samenstellen Flashinfo (periodiek magazine van ons) + versturen naar leden;- samenstellen digitale nieuwsbrief;- uitwerken nieuwe folders, leaflets, etc;- copywriting brieven;- uitsturen + opstellen Persberichten;Aantal stageplaatsen: 4 (3 marketresearch, 1 marketing & communicatie)Duur van de stage: 4,5-5 maanden (begin- en einddatum af te spreken)Periode: februari 2009 – juni 2009Vergoeding: € 325 per maandVoertaal: NederlandsPlaats van uitvoering: Brussel, BelgiëDe stagiairs krijgen een eigen bureau met PC, e-mail, breedband internetaansluiting en telefoon. Ook zullen zij beschikken over de nodige software. Noodzakelijke bedrijfsbezoeken en studiereizen gebeuren op kosten van ons. Tevens worden er vrijblijvend, één maal per week, lessen Frans aangeboden door ons. Deze lessen zijn echter geen verplichting. …

Meer over Stage: Internationale marketing stagiair in Brussel, België

Geachte meneer/mevrouw,

Ik ben Yassine Hajar en ben student aan de Haagse Hogeschool in Nederland. Ik ben op zoek naar een afstudeerstage voor mijn opleiding Internationale Marketing. De duur van de stage bedraagt 6 maanden en zal moeten beginnen op 1 september 2016.

Ik hoop op een snelle respons.

Met vriendelijke groet,

Yassine Hajar