Hotel Florida Park

Hé Mensen wij gaan 6 juli met z’n 6en richting Malgrat en naar het hotel Florida Park…

Mensen die daar al geweest zijn of die daar een mening over hebben??

Ik hoor het wel. B) Vast bedankt!!

Greetz Jorn :smiley:

[FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial] redelijk hotel… d8 ik