[Het Parool] Proces Van Anraat begonnen

DEN HAAG - Zakenman Frans van Anraat is volgens het openbaar ministerie medeplichtig aan genocide en volkerenmoord in Noord-Irak. Hij wist dat de door hem geleverde chemicaliën gebruikt zouden worden door Saddam Hoessein voor de productie van gifgas.

**[Link naar het originele artikel](http://www.parool.nl/nieuws/2005/NOV/21/bin3.html)**