Het Officiële Baseball Regelboek editie 2011

Het Officiële Baseball Regelboek editie 2011

Het Major League Baseball seizoen is vol op gang en iedere week lees je op het Amerika forum de stand van de week. Hoe zit het spel echter in elkaar? Wat is het doel van het spel, hoe wordt het gespeeld? Dit staat allemaal in de officiële regels op de Major League Baseball website, uiteraard in het Engels. Het regelboek van Baseball is een officiële publicatie van Major League Baseball. Dit boek legt het spel volledig uit, aan de hand van 10 regels. Elke regel zal onder de loep worden genomen.

Regel 1: Wedstrijd objectieven
Deze regel legt uit hoe het spel er uit ziet; van informatie over het speelveld tot de bal wordt in detail uitgelegd.

1.01 Baseball is een wedstrijd tussen twee teams van 9 spelers, onder leiding van een manager, en het wordt in overeenkomst met deze regels gespeeld op een omheind veld, onder de jurisdictie van een of meer scheidsrechters.

1.02 Het doel van elk team is om te winnen door meer runs te scoren dan de tegenstander.

1.03 De winnaar van de wedstrijd is het team dat aan het einde van de wedstrijd, aan de hand van deze regels, meer runs heeft gescoord dan de tegenstander.

1.04 HET SPEELVELD. Het veld moet worden aangelegd volgens de instructies hieronder vermeld, aangevuld met Diagrammen nr. 1, nr. 2, en nr. 3.
Als je geïnteresseerd bent in de indeling van het veld, hoeveel meter de lijnen van elkaar af moeten staan en op hoeveel graden de pitcher plaat moet hellen ten opzien van de home plate, raad ik je aan de sectie 1.04 hier op pagina 1 en 2 volledig te lezen.

1.05 De lay-out van de home base wordt ook uitgebreid beschreven op pagina 2.

1.06 De eerste, tweede, en derde honk (base) worden gemarkeerd door een witte doek of rubber beklede zakken, die stevig aan de grond bevestigd zijn zoals in diagram 2 wordt aangegeven. De eerste en derde base zakken staan volledig binnen de infield. De tweede base zak staat gecentreerd op de tweede base. De zakken zijn 15 inch (38cm) en vierkant, minstens drie inch dik (7.6cm) en zijn gevuld met zacht materiaal.

1.07 De pitcher plaat is een rechthoekige plaat van gewit rubber, 24 inch bij 6 inch (61cm x 15cm).

http://img600.imageshack.us/img600/5553/diagram1y.png

http://img706.imageshack.us/img706/5178/diagram2t.png

http://img7.imageshack.us/img7/7720/diagram3.png

1.08 Informatie over de spelersbanken, en hoever deze verwijderd zijn van het speelveld.

1.09 Informatie over de bal; de bal moet bol gevormd zijn, door garen gewonden rond een kleine kern van kurk, rubber, of vergelijkbaar materiaal, bedekt met twee stroken wit paardenleer of koeienhuid, strak samen gestikt. De bal weegt niet minder dan vijf en niet meer dan 5 ¼ gram en meet niet minder dan 9 noch meer dan 9¼ inch in omtrek.

1.10 De knuppel (bat) is een gladde, ronde stok, van 2.61 inches in diameter aan het dikste deel en 42 inch in lengte. De bat moet een geheel stuk massief hout zijn.

1.11 Alle spelers van een team dragen uniformen identiek in kleur, afwerking en stijl, en alle spelersuniformen hebben een rugnummer van minimaal zes inch.

1.12 Informatie over de handschoen (mitt) van de vanger (catcher.)

1.13 Informatie over de handschoen (mitt) van de eerste honkman (first baseman).

1.14 Informatie over de handschoen van iedere speler, behalve de catcher en first baseman.

1.15 Regelgeving over de kleur en materiaal van de handschoenen

1.16 Regelgeving over het gebruik van helmen;
(a) Alle spelers dragen een beschermende helm tijdens een slagbeurt (at bat) en tijdens het rennen naar de bases.

(b) Alle spelers in de National Association Leagues dragen een dubbele oor-flap helm tijdens een slagbeurt.

(c) Alle Major League-spelers moeten een enkele oor-flap helm dragen (optioneel: of een dubbele oor-flap helm).

(d) Alle catchers dragen een catchers’ beschermende helm, als ze in positie staan.

(e) Alle base coaches dragen een helm tijdens het uitvoeren van hun taken.

http://img684.imageshack.us/img684/2377/diagram4.png

(f) Alle bat /ball boys en girls dragen tijdens het uitvoeren van hun taak een dubbele oor-flap beschermende helm.

1.17 Spelersuitrusting met inbegrip maar niet beperkt tot de bases, pitcher plaat, bal, bat, uniformen, catcherhandschoen, first baseman’s handschoen, infielers en outfielders handschoenen, en beschermende helmen, zoals aangegeven in het reglement, bevatten geen onnodige reclame. De bepalingen van regel 1.17 zijn alleen van toepassing tijdens professionele competities.
.

.
Regel 2: Termen en definitielijst
Alle definities in Regel 2.00 zijn alfabetisch gerangschikt

ADJUDGED is een feitelijke beslissing, genomen door een scheidsrechter.

An APPEAL is de handeling van een speler van de veldpartij /defense (fielder), die beweert dat de slagpartij (offensive team) de regels overtreedt.

**A BALK **is een onreglementaire handeling van de werper (pitcher) terwijl er lopers op de bases zijn, waardoor alle lopers naar de volgende base mogen rennen.

A BALL is een geworpen bal die in vlucht door de strike zone gaat en waarnaar door de slagman (batter) niet wordt geslagen.
-Ball notitie: indien een geworpen bal de grond raakt en door de strike zone stuitert, is het een “ball”. Indien zo’n worp de batter raakt, wordt hem de eerste base toegekend. Indien de batter op deze worp slaat na twee slagen, kan de bal niet worden gevangen, door regel 6.05 (c) en 6.09 (b). Indien de batter naar de worp slaat en deze raakt, moet de verdere spelsituatie worden aangehouden alsof hij een bal in vlucht had geslagen.

A BASE is een van de vier punten die een loper (runner) moet raken om een run te scoren; deze basepunten worden gemarkeerd door canvaskussens en de rubbere plaat.

A BASECOACH is een teamlid in uniform gestationeerd in de coach’s box bij de eerste of derde base om de batters en runners aanwijzingen te geven.

A BASE ON BALLS is een toekenning van de eerste base naar de batter die tijdens zijn slagbeurt vier worpen buiten de strike zone toegeworpen heeft gekregen.

A BATTER is een speler van de slagpartij, die positie neemt in het slagperk (batter’s box).

A BATTER-RUNNER is een term die gebruikt wordt voor de omschrijving van de speler van de slagpartij die zojuist zijn slagbeurt heeft beëindigd, totdat hij is uitgemaakt of totdat de spelsituatie waarin hij honkloper werd, eindigt.

The BATTER’S BOX is de plek waar de batter tijdens zijn slagbeurt staat.

The BATTERY is de pitcher en catcher.

BENCH OR DUGOUT is de spelersbank die gereserveerd is voor spelers, reserves, en andere teamgenoten in uniform, wanneer zij niet actief deelnemen op het speelveld.

A BUNT is een geslagen bal waar niet naar wordt geslagen, maar bewust met de bat wordt tegengehouden en langzaam het infield in wordt getikt.

A CALLED GAME is een wedstrijd die, voor welke reden dan ook, door de plaatscheidsrechter (umpire-in-chief) wordt gestaakt.

A CATCH is een handeling van een fielder waarbij hij de bal in vlucht in zijn hand of handschoen vangt en stevig vasthoudt; vooropgesteld dat hij niet zijn helm, beschermer, zak of enig ander deel van zijn uniform gebruikt. Het is echter geen catch als hij tegelijkertijd of onmiddelijk na het contact met de bal tegen aan andere speler of hek botst, of als hij valt, of indien hij valt en als gevolg daarvan de bal loslaat.
Het is geen catch als een fielder een hoge bal (fly ball) aanraakt, waar de bal dan vervolgens een speler van de slagpartij of een scheidsrechter raakt en vervolgens door een fielder gevangen wordt. Om de validiteit van een catch te bepalen, zal de fielder de bal lang genoeg moeten vasthouden om te bewijzen dat hij volledige controle over de bal heeft en dat het loslaten van de bal uit vrije wil en opzettelijk gebeurd. Als de fielder de bal heeft gevangen en vervolgens laat vallen terwijl hij de bal aangooit, wordt de bal als gevangen beschouwd.
-Catch notitie: Een catch is reglementair als de bal uiteindelijk door de fielder wordt vastgehouden, zelfs als de bal in eerste instantie niet onder controle is of als hij eerst gevangen wordt door een andere fielder zonder de grond geraakt te hebben. Runners mogen hun bases op het moment dat de eerste fielder de bal raakt. Een fielder mag over een hek, touw of andere grensafbakening leunen om een bal te vangen. Hij mag op bovenop een hek springen, of canvas dat in foul ground ligt. De fielder mag niet gehinderd worden als hij over een hek, touw of tribune leunt om een bal te vangen. Hij doet dit immers op eigen risico.
Wanneer een fielder, bij een poging een bal te vangen op het randje van de dugout, wordt ondersteund en voorkomen wordt dat hij zal vallen door spelers van één van de beide teams, is dit toegestaan.

The CATCHER (achtervanger) is de fielder die plaats neemt achter het thuis honk (home base).

The CATCHER’S BOX is de plaats waar de catcher staat totdat de pitcher de bal werpt.

THE CLUB is een persoon of groep mensen die verantwoordelijk zijn voor het in het veld brengen van de spelers van een team, zorg dragen voor het speelveld en vereiste benodigdheden, en vertegenwoordigt het team bij contact met de league.

A COACH is een teamgenoot in uniform, die aangesteld wordt door de manager om werkzaamheden te verrichten die gericht zijn naar, maar niet gelimiteerd zijn tot het optreden als base coach.

A DEAD BALL is een bal die buiten spel ligt, door een reglementaire tijdelijke onderbreking van het spel.

The DEFENSE (or DEFENSIVE) is het team, of speler van het team, die in het speelveld staat opgestelt.

A DOUBLE-HEADER zijn twee regulier vastgestelde wedstrijden, die onmiddelijk achter elkaar worden gespeeld.

A DOUBLE PLAY is een situatie waarbin de defense (veldpartij) twee spelers van de slagpartij uitmaakt ten gevolge van een ononderbroken handeling, mits tussen het uitmaken geen fouten worden gemaakt.
(a) Een force double play is een situatie waarin twee spelers worden uitgemaakt op een gedwongen loop.
(b) Een omgekeerde force double play is een situatie waarbij de eerste out wordt gemaakt door een gedwongen loop en de tweede out wordt gemaakt tegen een runner die niet meer wordt gedwongen om op te schuiven omdat de ‘dwang’ door de eerste out is vervallen. Voorbeeld van omgekeerd force double play: runner op eerste base, een out, batter slaat ground (grondbal) naar eerste baseman, die op de eerste base stapt (één out) en dan naar de tweede baseman of korte stop gooit voor een tweede out (een tag play, een runner moet getikt worden).
Een ander voorbeeld: alle bases bezet, geen outs, batter slaat ground naar de derde baseman die op de derde base stapt (een out); en vervolgens naar de catcher gooit voor de tweede out (tag play, runner moet getikt worden).

DUGOUT (zie definitie BENCH)

A FAIR BALL is een geslagen bal die blijft liggen op fair territory(goed gebied) tussen home (thuishonk) en 1e base, of tussen home en 3e base, of die in of boven fair territory is als hij voorbij de 1e of 3e base in de outfield (buitenveld) springt, of die de 1e, 2e, of 3e base raakt, of die eerst in fair territory valt op of voorbij de 1e of 3e base, of die in of boven fair territory de scheidsrechter of een speler raakt, of die, terwijl hij nog boven fair territory is, in vlucht het speelveld verlaat.

Een fair fly ball (hoog geslagen bal) wordt beoordeeld naar de plaats van de bal ten opzichte van de foul line (foutlijn) en niet naar het al dan niet in fair of foul territory staan van de fielder op het ogenblik dat hij de bal raakt.

Regel 2.00 (Fair Ball) Commentaar: Als een fly ball in het infield terechtkomt tussen home en first base, of tussen home en third base, en vervolgens door foul territory stuitert zonder dat de bal een speler of scheidsrechter raakt, en alvorens de first of third base voorbijgegaan is, is het een foul ball (foutslag); of indien de bal op foul territory blijft liggen of wordt geraakt door een speler op foul territory, is het een foul ball. Als een fly ball terechtkomt of voorbij de first en third base gaat en vervolgens in foul territory gerecht komt, is het een fair hit (goede slag). In toenemende mate plaatsen clubs hoge foul poles bij de fence line, wat het einde van beide foul lines duidelijker markeert, zodoende om de scheidsrechters te helpen met een betere beoordeling van foul en fair balls.

FAIR TERRITORY is het gedeelte van het speelveld dat gelegen is tussen de first en third base lijnen, van home base tot aan het einde van het speelveld hek en loodrecht daarboven. De foul lines behoren tot fair territory.

A FIELDER is een speler van de defense (speler van de veldpartij).

FIELDER’S CHOICE is de handeling van een fielder die een fair grounder (goed geslagen grondbal) verwerkt en deze, in plaats van aangooit naar de first base om een batter-runner out te maken, deze naar een andere base gooit om te pogen een voorafgaande runner out te maken. Deze term wordt ook gebruikt door scorers in het geval (a) de vooruitgang van de batter-runner te verantwoorden die verder komt dan een of meer extra bases wanneer de fielder die de safe hit verwerkt tracht een voorafgaande runner out te maken; (b) de vooruitgang van een runner te verantwoorden (behalve door een gestolen base of een fout) terwijl een fielder een andere runner probeert out te maken; en (c) de vooruitgang van een runner te verantwoorden die een base is verder gegaan zonder dat de defense een poging heeft gedaan om een out te maken (undefended steal / ongehinderd gestolen).

A FLY BALL is een geslagen bal die in vlucht hoog in de lucht gaat.

A FORCE PLAY is een situatie waar een runner reglementair het recht verliest om een base te bezetten omdat de batter een runner is geworden.

Regel 2.00 (Force Play) Notitie: Misverstanden over deze situatie worden voorkomen als men in gedachte houdt dat de “force” situatie gedurdende de spelsituatie wordt opgeheven.
Voorbeeld: Speler op first, een out, de bal wordt rechtstreeks naar de first baseman gelsagen die de zak (base) raakt, waardoor de batter-runner out is. De force wordt op dat moment opgeheven en de runner die op weg is naar de tweede base, moet worden getikt. Indien er een runner op de tweede of derde stond, en en deze een punt hadden gemaakt voor de tag-out (uitgetikt), dan telt de run. Indien de eerste baseman eerst naar de tweede had gegooid en de bal was dan naar de eerste teruggespeeld, zou de out op de tweede wel een force play zijn geweest, waardoor er twee outs worden gemaakt, en zou de terugworp naar de eerste (voordat de runner de base raakte) de derde out zijn geweest. In deze situatie zou geen run zijn gescoord.
Voorbeeld: Geen force out. Een out. Runner op eerste en derde base. Batter slaat een fly ball en vliegt out. Twee outs. Runner op derde base tikt aan en scoort. Runner op eerste tracht zijn base opnieuw aan te raken voordat de worp van de fielder de eerste baseman bereikt, maar hij rent niet op tijd binnen en is out. Drie outs. Indien naar mening van de scheidsrechter de runner van de derde home heeft geraakt voordat de bal werd gevangen op de eerste, is de run geldig.

A FORFEITED GAME is een wedstrijd die door de plaatscheidsrechter wordt beëindigd in het voordeel van de offended team met een score van 9 tot 0, op grond van schending van de regels.

A FOUL BALL is een geslagen bal die die blijft liggen op foul territory (fout gebied) tussen home en 1e base, of tussen home en 3e base, of die in foul territory is of daarboven als hij voorbij 1e of 3e base in het buitenveld springt, of die voorbij 1e of 3e base voor het eerst in foul territory de grond raakt, of die in of boven foul territory de scheidsrechter of speler raakt, of enig ander voorwerp dat niet tot het speelveld behoort.

Een foul fly wordt beoordeeld naar d eplaats van de bal ten opzicht van de foul line, niet naar het al of niet in fair territory staan van de fielder op het ogenblik dat hij de bal raakt.

Regel 2.00 (Foul Ball) Notitie: Een geslagen bal die niet wordt geraakt een fielder, die dan de pitcher’s rubber raakt en terug stuitert in foul territory, tussen home en eerste base, of tussen home en derde base is een foul ball.

FOUL TERRITORY is het gedeelte van het speelveld dat gelegen is buiten de lijnen van de eerste en derde bases, uitlopend tot aan de afrastering en loodrecht daarboven.

A FOUL TIP is een geslagen bal die rechtstreeks en direct van de bat in de handen van de catcher komt en reglementair wordt gevangen. Het is niet een foul tip tenzij deze gevangen wordt, en elke foul tip die gevangen wordt is een strike, en de bal is in het spel. Het is geen catch als de bal terugstuit, tenzij de bal eerst de hand of handschoen van de catcher heeft geraakt.

A GROUND BALL is een geslagen bal die over de grond rolt of stuitert.

The HOME TEAM is het team op wier terrein de wedstrijd wordt gespeeld, of als de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld, zal de home team worden bepaald door onderlinge overeenkomst.

ILLEGAL (of ILLEGALLY) betekent in strijd met de spelregels (onreglementair).

An ILLEGAL PITCH is (1) een naar de batter geworpen bal, waarbij de pitcher met zijn pivot foot (steunvoet) niet in contact is met de pitcher’s plate (werpplaat); (2) een snelle terug worp. Een illegal pitch met runners op de base is a balk (zie balk).

An INFIELDER is een fielder die staat opgesteld in het infield (binnenveld).

An INFIELD FLY is een goed geslagen hoge bal (geen line-drive of bunt / stootslag), welke redelijkerwijs kan worden gevangen door een infielder, terwijl eerste en tweede, of eerste, tweede en derde base zijn bezet, voordat er twee out zijn. De pitcher, catcher, en enige outfielder (buitenvelder) die zichzelf positioneert op het infield zal worden beschouwd als infielder in deze spelsituatie.

Indien een geslagen bal blijkbaar een Infield Fly zal worden, zal de scheidsrechter onmiddelijk “Infield Fly” verklaren, ten behoeve van de runners. Indien de bal nabij de baselines (foutlijnen) is, zal de scheidsrechter “Infield Fly, if Fair”, roepen.

De bal is alive (in spel) en de renners mogen opschuiving met her risico dat de bal gevangen wordt, of de base opnieuw aanraken (retouch) en dan opschuiven, nadat de bal gevangen is, zoals bij elke fly ball. Indien de bal een foull ball is, wordt gehandeld als bij elke foul.

Indien een afgeroepen Infield Fly op het veld valt zonder dat deze wordt aangeraakt door een fielder, en in foul terecht komt voor de eerste of derde base, is het een foul ball. Indien een afgeroepen Infield Fly op de grond valt buiten de baseline, en in fair gebied terecht komt voor de eerste of derde base, is het een Infield Fly.

Regel 2.00 (Infield Fly) Notitie: bij een infield fly regel moet de scheidsrechter beslissen of de bal rederlijkerwijs door een infielder verwerkt kan worden - niet op grond van enige arbitraire grens zoals de graslijn, of de base lines. De scheidsrechter moet ook afroepen dat een bal een infield fly is, zelfs als deze gespeeld is door een outfielder als, naar de scheidsrechters oordeel, evengoed door een infielder had kunnen gebeuren. De infield fly is in geen enkele opzicht een appeal play situatie. Het oordeel van de scheidsrechter is absoluut, en de beslissingmoet onmiddelijk worden genomen.
Wanneer een infield fly wordt geroepen, mogen runners op eigen risico opschuiven. Wanneer, als infield fly wordt afgeroepen een infielder een fair ball opzettelijk laat vallen, blijft de bal in play (in het spel) ondanks het bepaalde in regel 6.05 (l). De infield fly regel heeft voorrang.

IN FLIGHT betreft een geslagen, aangegooide, of pitched (geworpen) bal die nog niet de grond of enig ander voorwerp heeft geraakt, met uitzondering van een fielder.

In JEOPARDY is een term die aanduidt dat de bal in het spel is en een offensieve speler out mag worden gezet.

An INNING is een deel van de wedstrijd waarin beide teams een slagbeurt krijgen en waarin van elk team drie spelers door de fielders zijn uitgemaakt (put outs). Iedere slagbeurt van een team is een half-inning.

INTERFERENCE
(a) interference (hinderen) door de offensive (slagpartij) is een handeling, waarbij engie speler van de veldpartij die de bal tracht te spelen, met woord of daad gehinderd of belet wordt dit te doen. Indien de scheidsrechter de batter, batter-runner, of een runner out (uitgeeft) wegens hinderen, moeten alle andere runners terugkeren naar de laatste base dat zij naar het oordeel van de scheidsrechter reglementair hadden aangeraakt op het ogenblik van interference, tenzij volgens de spelregels een andere beslissing noodzakelijk is.

Regel 2.00 (Interference (a)) Notitie: In geval dat de batter-runner de eerste base nog niet heeft bereikt moeten alle runners terugkeren naar de base dat het laatst door hen reglementair was aangeraakt op het moment van de pitch.

(b) Defensive interference is een handeling door een fielder waarbij de batter gehinderd wordt bij het slaan van de bal of hem belet wordt dit te doen.

(c) Interfernece door de scheidsrechter vindt plaats (1) als hij de catcher belemmert bij het doen van een aangooi om het stleen van een base te voorkomen of (2) wanneer een fair ball een scheidsrechter raakt op goed gebied voordat de bal een fielder passeert.

Regel 2.00 (Interference (c)) Notitie: Scheidsrechter interference kan ook plaatsvinden indien een scheidsrechter een catcher hindert bij het teruggooien van de bal naar de pitcher.

(d) Toeschouwer interference vindt plaats als deze over de afrastering reikt of het speelveld betreedt, en (1) een bal aanraakt die in live is (in spel) of (2) een speler aanraakt en daardoor hindert bij een poging om een bal die live is, te spelen.

Bij interference is de bal altijd dead.