FF niet reizen naar Chennai en omstreken

…want vliegveld blijft nog wel even potdicht en de spoorlijnen/stations hebben nog veel meer schade.http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/04/moessonregens-en-overstromingen-india-eisen-300-levensToch niet bepaald het hoogseizoen aldaar, de moessons zijn er veelal tot eind november, maar nu even wat langer en zwaarder; en de ontbossing en het volbouwen van alle afwateringsroutes en waterbuffers helpen nou ook niet echt de goede kant uit… & [Sandya]