Bisschop wil eenheid partijen

Een bruisende menigte viert de start van het nieuwe jaar op het Brionplein. In het midden, tussen een groot aantal bekende en minder bekende Curaçaoënaars, staat bisschop Luis Secco. De geestelijk leider roept de politieke partijen die aan de komende Statenverkiezingen meedoen op om de handen ineen te slaan in het belang van de gemeenschap. Dit was de centrale boodschap in de nieuwjaarstoespraak van de bisschop.
Voor het nieuwe jaar 2010 zal het bisdom van Willemstad de leuze hanteren van ‘zes eilanden verenigd in Christus en zes eilanden verenigd in een missie’. Tijdens zijn toespraak stond de bisschop stil bij de grote uitdagingen die het Antilliaanse volk in het nieuwe jaar op vooral staatkundig gebied te wachten stonden. Secco riep alle politieke bestuurders, maar ook eenieder die op de een of andere manier een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt en iedereen van goede wil op om samen de enorme verantwoordelijkheden te dragen voor de uitdagingen die voor de deur staan.
Tijdens zijn toespraak gebruikte Secco het bijbelse symbool van de regenboog om aan te geven dat de grote uitdagingen die voor de deur staan veel van velen zal vergen, maar dat het ook nieuwe hoop zal verschaffen. “Laat deze regenboog op alle eilanden schijnen, maar speciaal op de Antillen die in de komende dagen verkiezingen meemaken. Voor Curaçao roep ik alle partijen op om samen de kleur van de regenboog te vormen en het eiland centraal te stellen. Laat dit volk beschermd worden door de regenboog van vrede, solidariteit en hoop voor de toekomst.” Deze regenboog moet volgens de bisschop symbool staan voor een nieuwe alliantie tussen God en het volk; tussen de politieke partijen; tussen de overheid en de maatschappij en tussen eenieder die in God en Christus gelooft in de verschillende geloofsovertuigingen die bestaan.

Bron: Niet Gevonden