Aanbod vrijwilligerswerk: Vrijwilligerswerk in het onderwijs in Kenia of Tanzania

Het project
De scholen waarmee Doingoood samenwerkt in oost Afrika (Kenia en Tanzania) zijn opgericht voor kinderen uit zeer arme families. Vaak hebben de ouders geen geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

In Kenia en Tanzania werkt het school systeem anders dan in Europa. De kinderen gaan naar de kleuterschool (Kindergarten) en doorlopen KG 1, 2 en 3. Vervolgens gaan ze naar class 1 tot en met 8. Sommige klassen zitten bij elkaar in 1 lokaal wegens gebrek aan ruimte, sommige klassen zitten alleen onder een afdak. Vaak zijn er onvoldoende leerkrachten voor het aantal klassen dat er is. De assistentie van vrijwilligers is ontzettend welkom. De kinderen op de school spreken redelijk tot goed Engels. Engels is de voertaal voor de meeste lessen. Specifieke onderwijservaring is niet vereist. De lessen die je kunt geven zijn rekenen, Engels en maatschappijleer. Daarnaast kun je extra activiteiten inbrengen op gebied van sport en spel, muziek en creativiteit.
Meer informatie over vrijwilligerswerk in het onderwijs.

Doingoood volunteer work is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in Afrika. Dit doen wij met de inzet van vrijwilligers in de lokale projecten en met de ondersteuning van deze projecten met donaties in geld en middelen.

Maandelijks organiseren wij een kosteloze informatie bijeenkomst. Hier krijg je alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van wat vrijwilligerswerk inhoudt. We informeren je over huisvesting, kosten en projecten. Het bijwonen van een informatie bijeenkomst is kosteloos en verplicht je tot niets. Op onze website vind je de data en tijden van de informatie bijeenkomsten.