Aanbod vrijwilligerswerk: Onderwijs voor gehandicapte kinderen - Kenia

Het project
De school biedt basisonderwijs en inwoning aan gehandicapte kinderen, ongeacht religie of herkomst. De school telt 250 gehandicapte leerlingen, waarvan er 165 intern zijn. Het is een speciale school voor lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen. Het doel van de school is het onderwijzen en rehabiliteren van gehandicapte kinderen op een zodanige manier dat zij hun handicap leren in te schatten en er mee om te gaan zodat zij een zelfstandig leven kunnen gaan leiden. Als speciale school biedt zij fysiotherapie, revalidatie en speciaal onderwijs voor degenen met een leerprobleem, veroorzaakt door hun handicap. Er zijn speciale klassen voor meervoudig gehandicapte kinderen, waar d.m.v. individuele programma’s dagelijkse handelingen worden geleerd. Meer informatie over dit project.

Meer informatie
Kijk op de website van Doingoood voor meer informatie of stuur een e-mail naar vrijwilligerswerk@doingoood.nl.
Aanmelden voor vrijwilligerswerk in Afrika of een kosteloze informatie bijeenkomst kan via onze website.

Maandelijks organiseren wij een kosteloze informatie bijeenkomst. Hier krijg je alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van wat vrijwilligerswerk inhoudt. We informeren je over huisvesting, kosten en projecten. Bovendien is het een goede gelegenheid om al je vragen te stellen. Het bijwonen van een informatie bijeenkomst is kosteloos en verplicht je tot niets. Op onze website vind je de data en tijden van de informatie bijeenkomsten.