Aanbod vrijwilligerswerk: Fysiotherapie gehandicapte kinderen in Kenia

Het project

Op een boarding school voor lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen in Kenia hebben wij mogelijkheden voor vrijwilligers die kunnen assisteren bij het geven van fysiotherapie. Op de school zijn momenteel slechts 2 fysiotherapeuten werkzaam waardoor er te weinig tijd en aandacht gegeven kan worden aan de behandelingen van de kinderen.

De school biedt basisonderwijs en inwoning aan gehandicapte kinderen, ongeacht religie of herkomst. De school telt 250 gehandicapte leerlingen, waarvan er 165 intern zijn. Het is een speciale school voor lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen. Het doel van de school is het onderwijzen en rehabiliteren van gehandicapte kinderen op een zodanige manier dat zij hun handicap leren in te schatten en er mee om te gaan zodat zij een zelfstandig leven kunnen gaan leiden. Als speciale school biedt zij fysiotherapie, revalidatie en speciaal onderwijs voor degenen met een leerprobleem, veroorzaakt door hun handicap. Er zijn speciale klassen voor meervoudig gehandicapte kinderen, waar d.m.v. individuele programma’s dagelijkse handelingen worden geleerd. Meer over dit project

Doingoood volunteer work is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in Afrika. Dit doen wij met de inzet van vrijwilligers in de lokale projecten en met de ondersteuning van deze projecten met donaties in geld en middelen.

Meer informatie:
Maandelijks organiseren wij een kosteloze informatie bijeenkomst. Hier krijg je alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van wat vrijwilligerswerk inhoudt. Het bijwonen van een informatie bijeenkomst is kosteloos en verplicht je tot niets. Op onze website vind je de data en tijden van de informatie bijeenkomsten.