Project: Vrijwilligerswerk in je eigen vak in familiehuis in Latijns-Amerika (WereldOuders)

Het Project

WereldOuders maakt deel uit van een grote internationale organisatie NPH met in negen landen in Latijns-Amerika familiehuizen, waar meer dan 4000 thuisloze kinderen structurele hulp krijgen in de vorm van opvang, gezonde voeding en (medische) zorg. Ook krijgen ze goed onderwijs, waardoor ze kans maken op een betere toekomst voor henzelf en hun omgeving. Vanuit onze familiehuizen bieden we ook veel zorg en voorzieningen aan kinderen die buiten de familiehuizen wonen en nog wel familie hebben. Ze mogen komen bij ons naar school of maken gebruik van bijvoorbeeld onze arts of tandarts. De familiehuizen worden geleid door een lokale staf die wordt ondersteund door vrijwilligers uit de fondsenwervende landen, waaronder Nederland. Onze vrijwilligers willen zich inzetten voor onze kinderen, hebben een relevante opleiding achter de rug en zijn tenminste een jaar beschikbaar. Ook is het belangrijk dat je Spaans spreekt of dit wilt leren voordat je vertrekt.

We hebben eigenlijk negen projecten: de huizen bevinden zich in Mexico, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Salvador, Dominicaanse Republiek, Haïti, Bolivia en Peru. In al deze landen hebben we vacatures voor vrijwilligers, young professionals, die zich in hun eigen vak een jaar lang willen inzetten voor onze kinderen.

Fysiotherapeuten, creatief therapeuten, verpleegkundigen, (remedial) teachers, en vele andere young professionals zijn meer dan welkom!

Voorwaarden

Naast een enorm enthousiasme en een relevante opleiding/achtergrond vragen wij van onze vrijwilligers het volgende:
o Een minimum leeftijd van 21 jaar
o Minimaal een jaar beschikbaar
o Spaans spreken of dit willen leren (in Haïti: Frans)

Kijk voor actuele vacatures op www.nph.org/ws/volunteers/opportunities.php?lang=en&sorting=job&maxrow=9

Op YouTube staan veel filmpjes over onze familiehuizen. Bijvoorbeeld over ons familiehuis in Mexico: www.youtube.com/watch?v=c7rkBOA6afs#t=68

Je start tegelijk met de andere vrijwilligers uit andere landen en begint doorgaans in januari of in juli. Op deze manier volgen vrijwilligers in dezelfde functie elkaar op en creëren we een zekere mate van continuïteit in de begeleiding van de kinderen. Als vrijwilliger in een weeshuis heb je een echte baan, een functie met verantwoordelijkheden. Je werkt met kinderen met een vaak moeilijke achtergrond. Je maakt een jaar lang deel uit van het leven van deze kinderen die jou in hun hart zullen sluiten. Je bent geen passant maar draagt wezenlijk bij aan de kwaliteit van hun leven. Het spreekt voor zich dat je door dit jaar ook veel ervaring op zult doen in je vak waar je in de toekomst veel aan zal hebben. Je kunt daarin groeien, alsook op het persoonlijke vlak. Toch moet de liefde voor kinderen en de ambitie om deze kinderen te helpen voor jou de belangrijkste motivatie zijn om dit werk te doen. Hoe dan ook, voor bijna alle vrijwilligers is dit een onvergetelijke ervaring die ze hun leven lang niet meer zullen vergeten.

Wat wij bieden
o Kost en inwoning: je woont in het vrijwilligershuis op het terrein van het familiehuis
o Ziektekosten-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering via Joho worden een jaar lang door ons betaald
o Een kleine maandelijkse onkostenvergoeding

Je bent ons geen kosten verschuldigd. De reis betaal je zelf.

Kortom, afgezien van je reis en je eigen uitgaven buiten het familiehuis kost het niks om een jaar lang vrijwilligerswerk te doen in Latijns-Amerika.

Contact opnemen

Kijk voor meer informatie op onze website: www.wereldouders.nl of stuur een mail naar info@wereldouders.nl
Je kunt je aanmelden als vrijwilliger door een online application in te vullen op onze internationale website: https://www.nph.org/ws/volunteers/application.php